نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دواز فعالیت های فرهنگی دبیرستان دخترانه صدرا

بازدید معاون پرورشی فرهنگی ناحیه دواز فعالیت های فرهنگی دبیرستان دخترانه صدرابا هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی ،دانش آموزان دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول صدرا نمایشگاه حجاب وعفاف ، خیمه مهدویت  برپا نمودند. گفتنی است درهمین راستا "سید ضیاء طباطبائی معاون پرورشی فرهنگی " ناحیه دو از مسابقات قرآنی مرحله ی آموزشگاهی و دیگر فعالیت های فرهنگی این دبیرستان بازدید نمود.