نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون سوادآموزی کشور از کلاس های نهضت سوادآموزی ناحیه دو

بازدید معاون سوادآموزی کشور از کلاس های نهضت سوادآموزی ناحیه دودرراستای فعالیت های آموزشی وفرهنگی وتوسعه اهداف سوادآموزی "باقرزاده معاون وزیر آموزش وپرورش درامورسوادآموزی کشور " باهمراهی مدیرکل ومعاون سوادآموزی استان ودیگر مسئولین مربوطه از کلاس های سوادآموزی استثنائی باغچه بان ومدرسه مهدیه بازدید نمودند. گفتنی است دراین برنامه فعالیت های آموزشی مورد بررسی قرارگرفت .