نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون سازمان بهزیستی کشور از مدارس دخترانه نمونه اویسی وفرزانگان

بازدید معاون سازمان بهزیستی کشور از مدارس دخترانه نمونه اویسی وفرزانگانبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد به نقل از" مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه دو " با هدف تعمیق بخشی به بررسی نقش آفرینی دانش آموزان در طرح ها و برنامه های اجتماعی دانش آموزی "سرکارخانم غیاث فخری " با همراهی دکتر صادقی پور مشاور اداره بهزیستی با حضور درمدارس دخترانه نمونه اویسی وفرزانگان به ارزیابی وبررسی پروژه اجتماعی دانش آموزان پرداخته وتوصیه های تکمیلی دراین زمینه ارایه نمودند.گفتنی است درحاشیه این بازدید اهم فعالیت ها وطرح وبرنامه های دانش آموزان درمعرض تماشای بازدیدکنندگان قرارگرفت.