نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه دو از نمایشگاه "کارآفرینی " دبیرستان دخترانه شهید فصاحت

بازدید معاون آموزش متوسطه ناحیه دو از نمایشگاه "کارآفرینی " دبیرستان دخترانه شهید فصاحت


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

معاون آموزش متوسطه و مسئول گروه های آموزشی متوسطه  ناحیه دو به منظور بررسی فعالیت های آموزشی ازنمایشگاه "کارآفرینی " دبیرستان دخترانه شهید فصاحت بازدید نمودند.