نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان از مدرسه "طیبه- ریحانه"

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان از مدرسه "طیبه- ریحانه""محمودزارع "معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان و "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باحضور درمدرسه "طیبه – ریحانه" ازجشنواره کارآفرینی و"نمایشگاه فرهنگی شهدا"  این آموزشگاه بازدید نمودند.