نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ایتدایی ناحیه دو از نمایشگاه کتاب دبستان حضرت مریم

بازدید معاون آموزش ایتدایی ناحیه دو از نمایشگاه کتاب دبستان حضرت مریم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

"علی زارع  معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو " با حضور در دبستان حضرت حضرت مریم از نمایشگاه  بازدید وفعالیت های فرهنگی آموزشی  را مورد بازبینی قرارداد. شایان ذکراست این نمایشگاه مورد استقبال مطلوب دانش آموزان قرارگرفت .