نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از روند اجرای طرح مداخله بهنگام دوره پیش دبستانی

بازدید معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از روند اجرای طرح مداخله بهنگام دوره پیش دبستانی


در مرکز اختلالات یادگیری مرکز نوید و تقدیر از همکاران مجری طرح