نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس ناحیه دو یزد

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس ناحیه دو یزد


این بازدید با هدف ارزیابی نحوه ی اجرای طرح خوانا در مدارس ابتدایی صورت گرفت.

 
به گفته خانم مسعودی مدیر دبستان دخترانه تفضلی ناحیه دو یزد، در این بازدید خانم بهادر زاده معاون آموزش ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان یزد  از چگونگی اجرای  طرح خوانا ابراز رضایت و تشکر کرد.