نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش از مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد به روایت تصویر

بازدید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش از مدارس ابتدایی ناحیه دو یزد به روایت تصویر


در این بازدید خانم سعیده بهادر زاده از روند آموزش حضوری پایه های اول و دوم در دبستان شهید نخعی نژاد بازدید به عمل آورد.