نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مشاور معاون فرهنگی تربیتی وزیرآموزش وپرورش از نمایشگاه بازارچه کار وفناوری دبیرستان حاج کاظم اویسی

بازدید مشاور معاون فرهنگی تربیتی وزیرآموزش وپرورش از نمایشگاه بازارچه کار وفناوری دبیرستان حاج کاظم اویسیدانش آموزان دبیرستان دخترانه حاج کاظم اویسی دوره اول با برپائی بازارچه کار وفناوری دست سازه ها و خلاقیت ها ودستاوردهای هنری خور را به تماشا گذاشتند. این نمایشگاه مورد دید وبازدید "یزدان پناه مشاور معاون فرهنگی پرورشی  وزیر ، معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش ومسئولین سازمان دانش آموزی استان قرارگرفت.