نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان مدارس ناحیه دو یزد

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان مدارس ناحیه دو یزد


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد با حضور در مدارس ناحیه دو یزد، از نزدیک دانش آموزان را مورد تفقّد قرارداد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، محسن موحدی فر در بازدید از دبستان حمایتی دخترانه رسولیان مستقر در منطقه حسن آباد، روند آموزش حضوری پایه های اول و دوم  این دبستان را مورد بازدید قرارداد. 

وی در گفتگو با همکاران شاغل در این دبستان، با بیان پیگیری هایی که در مراحل مختلف جهت رفع موانع و مشکلات همکاران شاغل در مدارس حمایتی صورت گرفته، اظهار امیداوری کرد، در سال آینده  این مشکل  به طور کامل مرتفع گردد.

در این بازدید که تعدادی از معاونان و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان ونیزحمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و چند تن از معاونان و کارشناسان وی حضور داشتند، موحدی فر دانش آموزان حاضر در این دبستان را مورد تفقّد قرارداد.