نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از کارگاه تهیه و بسته بندی بسته های معیشتی هنرستان کاشولخان به روایت تصویر

بازدید مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از کارگاه تهیه و بسته بندی بسته های معیشتی هنرستان کاشولخان به روایت تصویر


در این بازدید، مدیر و کارشناسان سازمان دانش آموزی استان، فرماندهان حوزه بسیج دانش آموزی و کانون بسیج فرهنگیان و تعدادی از کارشناسان ناحیه دو یزد نیز حضور داشتند.