نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از مرکز پیش دبستانی طراوت

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از مرکز پیش دبستانی طراوت"احمد شیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش استان " باهمراهی "منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد ودیگرمسئولین صبح امروز باحضور درمرکزپیش دبستانی طراوت ازروند فعالیت های آموزشی فرهنگی این پیش دبستانی بازدید نمودند.