نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از دبستان شهید افسری

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از دبستان شهید افسریدرراستای تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی ،مدیرکل آموزش وپرورش استان با همراهی مدیر ومعاون آموزش ابتدائی ناحیه دو باحضور در دبستان شهید افسری درجمع صمیمی آموزگاران حضور یافت ودر زمینه مسائل آموزشی و ... تبادل نظر وتصمیم گیری شد.