نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از حوزه تکثیر ومخزن امتحانات ناحیه دو

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از حوزه تکثیر ومخزن امتحانات ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو به نقل از کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی ناحیه دو شب گذشته "احمد شیرزاد" با همراهی " وافی " و " توکلی " رؤسای ادارات حراست،سنجش وارزشیابی اداره کل آموزش وپرورش استان از حوزه تکثیر ومخزن  امتحانات ناحیه دو بازدید  نمودند .