نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از حوزه تصحیح امتحانات دبیرستان مشکات

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از حوزه تصحیح امتحانات دبیرستان مشکاتمدیرکل آموزش وپرورش باهمراهی معاون آموزش متوسطه استان ، مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش از حوزه تصحیح امتحانات ناحیه دو  (دبیرستان دخترانه مشکات )بازدید نمودند. شایان ذکراست درجریان بازدیدمدیر آموزش وپرورش و مسئولین همراه ناحیه دو از حوزه امتحانات دبیرستان مشکات از دانش آموزان منتخب مقاله نویسی مسابقه پدافند غیرعامل با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.