نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از امتحانات دانش آموزان مدارس ناحیه دو

بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان از امتحانات دانش آموزان مدارس ناحیه دوباهدف تکمیل فعالیت های آموزشی چرخه ی آموزش صبح امروز مدیرکل آموزش وپرورش استان با همراهی مدیرومعاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش ناحیه دو دردبیرستان های "پسرانه کیخسروی،دخترانه فجر، ام هانی وپسرانه حاجی حسنی حضور یافت وازکبفیت و روندبرگزای امتحانات دانش آموزان ،صورتجلسات بازدید نمودواززحمات  دست اندرکاران امتحانات دانش آموزان تشکر نمود.ضمنا مدیرومعاون آموزش متوسطه ناحیه دو درپایان از دبیرستان پسرانه رزمندگان اسلام بازدید نمودند.