نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیران مراکز پیش دبستانی از طرح فرهنگی "با من بخوان"

بازدید مدیران مراکز پیش دبستانی از طرح فرهنگی "با من بخوان"


درراستای فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

درراستای ترویج فرهنگ مطالعه ومؤانست با کتاب وتعمیق بخشی به مطالعه در نوآموزان و دانش آموزان علاقمند، طرح  فرهنگی "با من بخوان " در هنرستان ذکائی اجراشد. دراین طرح علاقمندان هرروزبه میزان دو ساعت به مطالعه ومرور کتاب می پردازندذو درقالب قصه خوانی وداستان پردازی بازگو می کنند.گفتنی است مدیرومعاونین آموزش وپرورش ناحیه دو و جمعی از مدیران مراکز پیش دبستانی از این طرح بازدید نمودند.