نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو "از کنکورجامع آزمایشی "

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو "از کنکورجامع آزمایشی "به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد،"منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش باهمراهی " دبیری نژاد " مسئول حراست  ناحیه دو از روند برگزاری کنکور جامع آزمایشی دانش آموزان پایه چهارم در دانشگاه یزد  بازدید  نمودند. گفتنی است این آزمون در راستای ایجاد آمادگی بیشتر دانش آموزان جهت  شرکت در کنکورسراسری 96 برگزارشد.