نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از پیش دبستان های طراوت، اندیشه غدیرو روش نوین

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از پیش دبستان های طراوت، اندیشه غدیرو روش نوین


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف بررسی مسائل آموزشی پیش دبستانی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی کارشناسان پیش دبستانی مدیریت ،ضمن حضور درجمع نوآموزان ونونهالان فعالیت های آموزشی فرهنگی پیش دبستان های طراوت، اندیشه غدیرو روش نوین را مورد بازبینی وبررسی قراردادند.گفتنی است بازدیدکنندگان درجشن یلدا ی نوآموزان نیز شرکت کردند.