نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از مسابقات فرهنگی هنری مرحله (استان)

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از مسابقات فرهنگی هنری مرحله (استان)منصور ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد باهمراهی محمود صابری مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک ودیگر مسئولین از روندبرگزاری سی وپنجمین دوره مسایقات فرهنگی وهنری دانش آموزان استان بازدید نمودند. گفتنی است قریب به 150نفر از منتخبین دانش آموزی ناحیه دو اعم ازپسر ودختر دراین مرحله  با دیگر دانش آموزان شهرستان ها ومناطق در رشته های خوشنویسی ، هنرهای تجسمی ، عکاسی ، شعر ونقدا ادبی و...  رقابت می کنند.