نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان شاهد دخترانه

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان شاهد دخترانه"منصور ارجمندی " مدیرآموزش پرورش ناحیه دو یزد از دبیرستان دخترانه شاهد دوره دوم بازدید نمود. وی در زمینه ی ثبت نام دانش آموزان ، مسائل  آموزشی و ... با مدیر دبیرستان شاهد تبادل نظر کرد