نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان حضرت مهدی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان حضرت مهدیمنصور ارجنمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی نصیرزاده کارشناس آموزش متوسطه دوره اول در دبیرستان حضرت مهدی حضور یافت وازروندبرگزاری امتحانات دانش آموزان بازدید کردند.