نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان حضرت قاسم

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان حضرت قاسمباهدف بررسی فعالیت های آموزشی فرهنگی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان پسرانه حضرت قاسم بازدید ودرنماز جماعت ظهر وعصر دانش آموزان شرکت نمود.