نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره "یزدشناسی " دبستان دخترانه علم الهدی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره "یزدشناسی " دبستان دخترانه علم الهدیمدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باهمراهی کارشناس مسئولان حراست ومشارکت های مردمی ناحیه دو صبح امروز از جشنواره  دست ها کوچک اندیشه های بزرگ ، یزد شناسی ونمایش محصولات فرهنگی دبستان دخترانه علم الهدی بازدید وازتلاش ها وفعالیت های کیفی بخشی دانش آموزان ومعلمین درراستای تکمیل اهداف وبرنامه ها وطرح های  آموزشی  قدرانی وتشکر نمودند.