نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از "جشنواره طرح یزدشناسی دبستان دخترانه راضیه

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از "جشنواره طرح یزدشناسی دبستان دخترانه راضیه


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش  ناحیه دو،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره  طرح  یزدشناسی  دبستان دخترانه راضیه بازدید نمود.

گفتنی است این جشنواره با توجه به مستندات فرهنگی و تاریخی ، آداب ،رسوم ، فرهنگ و هنرهای سنتی یزد صورت گرفته وعمده هدف ازاین جشنواره  آشنایی دانش آموزان با آداب و رسوم ملی و مذهبی ، پرورش حس میهن دوستی ، و فرهنگ اصیل یزدی است.