نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازمدارس میرکافیان وابوالقاسم حسینی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازمدارس میرکافیان وابوالقاسم حسینی 

به  گزارش روابط عمومی واطلاع  رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد صبح امروز مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باهمراهی مسئول ارزیابی عملکرد مدیریت با حضور در مدارس (دخترانه میرکافیان وابوالقاسم حسینی روستای فهرج )   روند فعالیت های آموزشی  دانش آموزان را مورد  بازدید قراردادند.