نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان های دخترانه میرکافیان فهرج وپسرانه رونقی

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان های دخترانه میرکافیان فهرج وپسرانه رونقیباهدف بررسی مسائل ومشکلات آموزشی و درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی ارجمندی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی علی زارع معاون آموزش ابتدائی ناحیه ازمدارس دخترانه  میرکافیان فهرج وپسرانه رونقی بازدید وضمن حضور درکلاس های درس وپرسش از دانش آموزان  از زحمات وفعالیت های بی شائبه ی  مدیران این مدارس  با اهدای لوح سپاس تجلیل نمودند.