نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان مارکار

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان مارکارباهدف بررسی مسائل آموزشی پرورشی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ب همراهی زارع کارشناس مسئول تربیت بدنی مدیریت از دبستان دخترانه مارکار بازدید ودرزمینه مسائل ومشکلات آموزشی با مدیر این آموزشگاه تبادل نظر نمود.