نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان مارکار

بازدید مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازدبستان مارکارباهدف بررسی مسائل آموزشی پرورشی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ب همراهی زارع کارشناس مسئول تربیت بدنی مدیریت از دبستان دخترانه مارکار بازدید ودرزمینه مسائل ومشکلات آموزشی با مدیر این آموزشگاه تبادل نظر نمود.