نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون دبیرستان دخترانه شاهد افشار

بازدید مدیرآموزش وپرورش از آزمون دبیرستان دخترانه شاهد افشار


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای تکمیل  فعالیت های آموزشی وپرورشی  صبح امروز "منصور ارجمندی " مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو ازروند برگزاری  آزمون علمی  دانش آموزان دبیرستان دوره اول  دخترانه شاهد افشار ناحیه بازدید واز عوامل اجرائی تشکر نمود.