نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبستان دخترانه نوربخش

بازدید مدیرآموزش وپرورش ازدبستان دخترانه نوربخش


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی :

صبح امروز باهدف تکمیل هدف های آموزشی فرهنگی مدیرآموزش وپرورش با همراهی معاون آموزش ابتدایی  وکارشناس مشارکت های ناحیه باحضور دردبستان دخترانه نوربخش ازفعالیت های آموزشی این دبستان بازدید وضمن بحث وتبادل نظر درزمینه مسائل آموزشی ، ابلاغ رسمی مدیریت آموزشگاه به "جلالیان " تقدیم شد.