نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان یزد از "دبیرستان دخترانه شاهد افشار "

بازدید فرماندار شهرستان یزد از "دبیرستان دخترانه شاهد افشار "باهدف بررسی فعالیت های آموزشی پرورشی مدارس شاهد "مصطفی سالاری  فرماندار شهرستان یزد باهمراهی" منصور ارجمندی  مدیرآموزش وپرورش "فخرالدینی مسئول امورشاهد اداره کل آموزش وپرورش استان " با حضور دبیرستان دخترانه  شاهد افشار وتبادل نظر با مدیرآموزشگاه ،اهم مسائل ومشکلات  آموزشی و امورشاهد را مورد بررسی قراردادند.