نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان یزد از دبیرستان دخترانه شاهد

بازدید فرماندار شهرستان یزد از دبیرستان دخترانه شاهدمصطفی سالاری فرماندار ،با همراهی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو و مسئولان بنیادشهید یزد باحضور دردبیرستان دخترانه شاهد مسائل ومشکلات آموزشی را مورد بررسی قراردادندودرزمینه پیشرفت تحصیلی ودیگر مسائل با مدیردبیرستان تبادل نظر نمودند.درپایان بازدیدکنندگان از کتابخانه این آموزشگاه کردند.