نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار شهرستان یزد از "دبستان دخترانه شهید مطهری"

بازدید فرماندار شهرستان یزد از "دبستان دخترانه شهید مطهری""مصطفی سالاری  فرماندار شهرستان یزد باهمراهی" منصور ارجمندی  مدیرآموزش وپرورش "علی زارع معاون آموزش ابتدائی " ناحیه دو با حضور دردبستان دخترانه شهید مطهری فضای آموزشی این آموزشگاه را مورد  بازدید قراردادندودرزمینه  مسائل ومشکلات  آموزشی بامدیرآموزشگاه تبادل نظر نمودند.