نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید شهردار یزد از هنرستان محمد طاهری

بازدید شهردار یزد از هنرستان محمد طاهریبه مناسبت گرامیداشت هفته حمل و نقل شهردار و جمعی از اعضای شورای شهرو دیگر مسئولین یزد ازهنر ستان دخترانه محمد طاهری بازدید نمودند.