نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید زیارتی دانش آموزان مدرسه قرآنی یاوری

بازدید زیارتی دانش آموزان مدرسه قرآنی یاوریبا هدف تکمیل اهداف پرورشی فرهنگی اردوی برون  مدرسه ای جمعی از دانش آموزان دبستان قرآنی یاوری درمحل امامزاده جعفریزد برگزارشد..این آئین با ویژه برنامه های جذابی توام بود.