نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس پردیس فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد از هنرستان پسرانه قهرمان ملی، نوجوان ایثار گر و شهید علی لندی

بازدید رئیس پردیس فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد از هنرستان پسرانه قهرمان ملی، نوجوان ایثار گر و شهید علی لندی


دکتر جهانگرد رئیس پردیس فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری یزد و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد از هنرستان پسرانه قهرمان ملی، نوجوان ایثار گر و شهید علی لندی بازدید کرد.

این بازدید، با هدف برنامه ریزی برای همکاری تنگاتنگ پارک علم و فناوری یزد با هنرستان تخصصی فناوری ناحیه دو یزد به عنوان اولین هنرستان  استان یزد. صورت گرفت.