نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر دریجانی مدیر کل بیمه سلامت استان یزد از مدارس ناحیه دو یزد

بازدید دکتر دریجانی مدیر کل بیمه سلامت استان یزد از مدارس ناحیه دو یزد


نیروی انسانی توانمند و کارآمد، قادر به تغییر محسوس از وضع موجود به وضع مطلوب در مناطق کمتر توسعه یافته است.

حمید اسمعیلی زاده، در حاشیه بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان یزد از مدارس مستقر در مناطق کم برخوردار ناحیه دو، در سخنانی، با اشاره به اینکه نیروی انسانی توانمند و کارآمد، قادر به تغییر محسوس در مناطق کمتر توسعه یافته است، افزود: این برنامه در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی همچنین توضیحاتی پیرامون نحوه ی فراهم آوردن و تعبیه ی  فضای آموزشی ویژه دانش آموزان اتباع ارائه نمود.

در ادامه علی زارع معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو یزد، نکاتی پیرامون چگونگی جذب و آموزش دانش آموزان اتباع به ویژه در مناطق نیمه برخوردار بیان کرد.

در این بازدید که از دبستان دخترانه رسولیان یک انجام گرفت،  دکتر دریجانی اقلام بهداشتی را تقدیم دانش آموزان نمود.

 وی خواستار اولویت بندی داشن آموزان بی بضاعت و انعکاس به اداره کل بیمه سلامت استان شد و  در زمینه ی استمرار ارسال اقلام بهداشتی به اینگونه دانش آموزان تا ریشه کن شدن ویروس منحوس کرونا، قول مساعد داد.