نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر برکاتی، مدیر کل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از پایگاه واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه دو یزد

بازدید دکتر برکاتی، مدیر کل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از پایگاه واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه دو یزد


دکتر برکاتی مدیر کل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از پایگاه واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه دو یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، دکتر برکاتی و هیئت همراه با حضور در پایگاه واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه دو یزد، از نزدیک در جریان روند این واکسیناسیون قرار گرفتند.

دکتر برکاتی در حاشیه ی این بازدید، با اشاره به کمبود واکسن سینوفارم، و برکت، قول مساعد داد که در اسرع وقت این کمبود جبران و در اختیار پایگاه قرار گیرد.