نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دبیران فیزیک از کارخانه گندله سازی اردکان

بازدید دبیران فیزیک از کارخانه گندله سازی اردکانبه گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد به نقل از مسئول "گروه های آموزشی متوسطه " باهدف توانمندسازی وارتقاء دانش ،تکمیل فعالیت های جنبی آموزش درس فیزیک ،جمعی از دبیران فیزیک ناحیه دو از کارخانه گندله سازی اردکان بازدید وبا پروسه کاری این کارخانه آشنا شدند.