نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول شاهد ازآسایشگاه جانبازان

بازدید دانش آموزان دبیرستان دوره اول شاهد ازآسایشگاه جانبازان


به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین:

درراستای گرامیداشت "روزجهانی معلولین "طی آئین فرهنگی ،جمعی ازدانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهدافشار دوره اول باحضور درآسایشگاه جانبازان ضمن عیادت آنان را مورد دلجوئی وتفقّدقراردادند