نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبستان حضرت مریم از"کتابخانه عمومی دکتر محمد جوادی"

بازدید دانش آموزان دبستان حضرت مریم از"کتابخانه عمومی دکتر محمد جوادی"باهدف تقویت مطالعه وانس بیشتر با دوست مهربان "کتاب" دانش آموزان پایه ششم حضرت مریم از "کتابخانه عمومی  دکتر محمد جوادی" بازدید وبا کتب ونشریات آشنا شدند.