نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بازرسان وزارت آموزش و پرورش از مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد

بازدید بازرسان وزارت آموزش و پرورش از مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزددر راستای نظارت و ارزیابی عملکرد مناطق آموزش و پرورش، بازرسان وزارتی از مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه دو بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو صبح امروز گروه بازرسان وزارتی ازواحدهای آموزش متوسطه ، ارزیابی عملکرد و انجمن اولیا مربیان  ناحیه دو بازدید وفعالیت های این واحدها را موردبازبینی قراردادند.

گفتنی است از دیگر موضوعات بازدید تیم بازرسان وزرات مدارس بزرگسالان ، آموزش از راه دور وبخش سرویس های مدارس خواهد بود که مورد ارزیابی وبررسی قرار خواهد گرفت.  گفتنی است این بازدید یارویکرد تقویت نقاط قوت ،رفع نقاط ضعف وتبادل تجربیات درسایه  خردجمعی صورت می گیرد.