نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اولیا ازنمایشگاه پدافند غیرعامل دبستان دخترانه حضرت مریم

بازدید اولیا ازنمایشگاه پدافند غیرعامل دبستان دخترانه حضرت مریم


درهفته پدافند غیرعامل روی داد:

تجلی شور استکبار ستیزی 13 آبان