نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های آموزشی ضمن خدمت امام جعفرصادق(ع)

بازدید از کلاس های آموزشی ضمن خدمت امام جعفرصادق(ع)باهدف بررسی مسائل ومشکلات ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو به همراهی مسئولین مدیریت ازکلاس های ضمن خدمت مرکز آموزشی امام جعفرصادق(ع) بازدید نمودند.