نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از خانواده های معظم شهدای دانش آموزی

بازدید از خانواده های معظم شهدای دانش آموزیبه مناسبت گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی ،مدیرکل بنیاد شهید استان ،مسئول بنیاد شهید شهرستان یزدومدیرآموزش وپرورش ناحیه دو یزد از خانواده های معظم شهدای دانش آموزی  (شهیدمحمد مهران شیرانیان،عباس اشتر زاده و ابوالقاسم اسدی ) بازدیدنمودندویاد وخاطره آنان را گرامی داشتند.