نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آزمون سنجش علمی متوسطه دوره دوم

بازدید از آزمون سنجش علمی متوسطه دوره دومهمزمان با برگزاری آزمون سنجش علمی  دانش آموزان  بطور هماهنگ در سرتاسر استان ، مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو   و مسئول تکنولوژی  متوسطه اداره کل  آموزش وپرورش استان از روند برگزاری آزمون سنجش علمی دانش آموزان مدارس حضرت زهرا(س) ، علیرضا انتظاری و بتول امام  حسینی  بازدید نمودند.