نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ازکتابخانه" دانش آموزان دبستان شیوا صبوری"

بازدید ازکتابخانه" دانش آموزان دبستان شیوا صبوری"


به مناسبت "گرامیداشت هفته کتاب " روی داد:

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی دانش آموزان کلاس چهارم  دبستان شیوا صبوری ازکتابخانه  شهید جوادی بازدید کردند.

دانش آموزان در این بازدید بااهم  فعالیتها، خدمات، بخش های مختلف کتابخانه و کتابهایی موجود در موضوعات مختلف این کتابخانه آشنا  و به مطالعه کتا ب های مورد علاقه د پرداختند.

هدف از برگزاری این برنامه  آشتی دانش آموزان با کتابخانه و کتاب به عنوان مکمل برنامه های آموزشی و درسی است.

کارعملی با کامپیوتر دانش آموزان پایه ششم درکارگاه سیار (اتوبوس هوشمند) ازدیگر فعالیت های علمی آموزشی این دبستان بود.