نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ابوالفضل شبانی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه از سالن تربیت بدنی آموزشگاه دخترانه تفضلی ناحیه دو یزد.

بازدید ابوالفضل شبانی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه از سالن تربیت بدنی آموزشگاه دخترانه تفضلی ناحیه دو یزد.


لازم به یادآوری است: مسابقه متنوع و جذاب مادر و دختری در این آموزشگاه برگزار گردید.
گزارش تصویری