نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدپلیس راهور از سرویس های حمل ونقل دانش آموزی

بازدیدپلیس راهور از سرویس های حمل ونقل دانش آموزیبه منظور تقویت نظم وانضباط  با همت کارشناس مسئول انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو وهمکاری پلیس راهوراز سرویس های حمل ونقل دانش آموزی بازدید وبا معدودی از رانندگان متخلّف برخورد قانونی شد.